Referencer

I tæt samarbejde med AMConsulting har vi forankret en stærk økonomistyringsløsning, som sikrer driften og det styringsmæssige beslutningsgrundlag. AMConsulting har via deres indsigt i og erfaring med Navision Stat sags- og ressourcemodul (Bevillingsstyringen) og det regelsæt, KORA er underlagt, leveret arkitekt-, økonomikonsulent- og projektledelsesydelser med stor forståelse for en projekt-/aktivitetsorganisations styringsbehov.

KORA v/tidl. administrationschef Arne Bjerre Hårbo

AMConsulting har som projektleder, løsningsarkitekter og implementeringskonsulenter ført os trygt og professionelt gennem projektet. AMC's kendetegn er tryghed, tillid og forståelse for en projektorganisations styringsbehov via deres indsigt i og erfaring med Navision Stat sags- og ressourcemodul (Bevillingsstyringen) samt det regelsæt, SFI er underlagt

SFI v/tidl. Økonomi- og administrationschef Hanne Friis Kaas

Vi ønsker at skabe et bedre overblik over, hvad vi anvender vores ressourcer til, og hvor mange ressourcer vi anvender til de enkelte kerneopgaver. I tæt samarbejde med AMConsulting har vi opsat integration mellem mTime og Navision Stat. Det har skabt et solidt styringsgrundlag, så vi fremadrettet kan arbejde videre med ressourcestyring.

Energitilsynet v/ Administrationschef Pia Rønager

Med AMConsultings indgående indsigt i systemernes anvendelsesmuligheder samt deres organisatoriske forståelse og professionelle projektstyring har de skabt en effektiv og brugervenlig projekt- og ressource-styringsløsning til EVA.

EVA v/ Sekretariatschef  Martin Baunsgaard Schreiber

AMConsulting hjalp os tilfredsstillende igennem et årsregnskab i en periode på fire måneder, hvor vores controllerstilling var vakant. Med meget kort varsel fik vi en fast konsulent fra AMConsulting tilknyttet, som stort set fra første dag gik ind og tog action på regnskabsafslutning mv. Det er klart en ydelse vi vil benytte igen, såfremt det skulle blive relevant.

Kompetencesekretariatet v/ Administrations- og souschef Luise Sanderhoff Østerlund

Erfaring, viden og tyngde er afgørende for projekters succes. AMConsulting har leveret professionel og erfaren projektledelse til PH Metropol med forståelse for forretningen og fokus på resultatet.

PH Metropol v/ Ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen

AMConsulting | Fensmarkgade 3, DK-2200 København N | 3030 3539 | amc@amconsulting.dk