Nyhedsarkiv

2019-AUGUST

Vi søger to erfarne økonomikonsulenter til rådgivning i staten

 

Vil du gerne udvikle og implementere effektive økonomistyringsløsninger i statens institutioner med udgangspunkt i de statslige standardsystemer? Har du stærke projektlederkompetencer? Vi udvider antallet af konsulenter og har måske jobbet til dig?

 

I AMConsulting får du i høj grad mulighed for at præge din egen arbejdsdag, og du får et stort ansvar. Du bliver ansat i en virksomhed, hvor der ikke er langt fra idé til handling, og hvor dine idéer og meninger tæller. Du får glade og ambitiøse kollegaer, der værdsætter det gode samarbejde, og der bliver prioriteret tid til løbende kompetenceudvikling og gensidig sparring.


Se det fulde stillingsopslag her og kontakt Copenhagen Search Partners, hvis du vil vide mere og gerne vil i spil til et af de to jobs. Fristen for at søge er 23. august.

2019-JUNI

Velkommen til Thor Østergaard i AMC

Thor er startet som seniorkonsulent i AMC og er godt i gang med en række opgaver for vores statslige kunder.
 
Thor supplerer AMC’s store viden om økonomi- og HR-styring i staten med stærke tekniske kompetencer.

 

Han hjælper vores kunder ved at levere effektive og brugervenlige tekniske løsninger, når statens standardløsninger ikke dækker alle behov  til f.eks. rapportering, automatisering eller anden behandling af økonomi- og HR-data. Han har blandt andet meget stor erfaring med automatisering af MS Applikationer f.eks. Excel, ved brug af VBA eller SQL.

Overvejer du automatiseringer eller nye rapporteringer ift. jeres data, så kontakt os på tlf.  3030 3539.

2019-JUNI

Få inspiration til implementering af Statens HR fra Det Kongelige Teater. Kom til gå-hjem-møde den 25. juni kl. 14-16 på Nørrebro i København.

Det Kongelige Teater fortæller om deres erfaringer med implementering af Statens HR. 

 

Hør gode råd, tips og tricks fra projekter og chef for HR og Jura Marianne Thorsen fra Det Kongelige Teater, der er 2. pilot i udrulningen af Statens HR. 

Chefkonsulent Pia Sletbjerg Skov fra AMConsulting rådgiver teatret og bidrager på mødet med gode råd til, hvordan I kan få skabt en god projektorganisation og styring af implementeringen. Læs invitationen her.

2019-JANUAR

Har I styr på data- og it-sikkerhed (GDPR)?

Her er fire gode råd til jeres GDPR-proces:

 

1) Start med at skabe overblik over de personoplysninger, I behandler, og hvem der har adgang til data.

2) Sørg for at jeres it-systemer er sikre. Vi løser fx altid opgaver med kunders personoplysninger på vores terminalserver, der kræver dobbelt login.

3) Klæd medarbejderne på til god GDPR-adfærd gennem undervisning, enkle retningslinjer og brug tid på at drøfte, hvad I skal gøre i praksis.

4) Kontrollér at det sker. Se ikke GDPR som et projekt, der kan afsluttes. Følg med jævne mellemrum op på jeres aftalte ændringer i adfærd.

Vil I have flere gode råd, tips og tricks eller hjælp i jeres GDPR-proces?  Kontakt chefkonsulent og DPO i AMConsulting, Pia Sletbjerg Skov på tlf. 2097 3644.

AMConsulting fungerer som databehandler for de fleste af vores kunder. Vi har i januar 2019 fået vores 'ISAE 3000 erklæring’ med fokus på overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) fra revisionsfirmaet Grant Thornton - uden anmærkninger.

Læs ISAE 3000 erklæringen for AMConsulting her

2018-OKTOBER

10 års jubilæum i AMC

 

Vi har gennem de sidste 10 år hjulpet statsinstitutioner og statslige selvejere med at finde enkle løsninger på kompleks økonomi- og ressourcestyring. Tak for et godt samarbejde til alle vores kunder og samarbejdspartnere. Følg os her på LinkedIn i den kommende tid, hvor vi sætter fokus på det Fællesstatslige Budgetsystem og andre nye områder, vi kan hjælpe jer med.

 

Vores kerneopgave er at hjælpe statslige arbejdspladser med en effektiv ressource- og økonomistyring. Vi hjælper med at skabe en god kobling mellem jeres organisatoriske mål og jeres ressource- og økonomistyring, hvor I både overholder de statslige regler og anvender de statslige it-systemer optimalt. Og vi slipper ikke opgaven, før vi er sikre på, at løsningerne fungerer i praksis for jeres medarbejdere og ledere.

2018 - AUGUST

Nye konsulenter på vej til AMConsulting

Vi har mange spændende opgaver og er ved at udvide AMConsulting med nye konsulenter. Den første, vi glæder os til at byde velkommen, er chefkonsulent Pia Sletbjerg Skov, som starter den 1. august.

Pia har 10 års ledererfaring og lige så mange års konsulenterfaring fra statslige arbejdspladser. Hun er skarp til at lede og rådgive om forandrings- og udviklingsprojekter, der virker i praksis. Hun kan også hjælpe jer med at skabe en effektiv og effektfuld HR-funktion og kompetenceudvikling på arbejdspladsen – ligesom hun kan hjælpe med projektstyring og -ledelse og kan støtte jer i at optimere arbejdsgange med god medarbejderinvolvering og kommunikation undervejs i processen.

Faktisk får vi selv glæde af nogle disse kompetencer i Pias opstart, hvor hun skal være med til at sparke lidt ny energi i vores kommunikation og interne HR-udvikling samtidig med, at hun tager ud og hjælper vores kunder i staten. Pia er cand polit og har ud over en masse praksis-erfaringer også bygget på med relevant efter- og videreuddannelse. Hvis I har lyst til at se mere om Pias erfaringer, kompetencer og anbefalinger, så finder I hende her på LinkedIn: www.linkedin.com/in/piasletbjergskov

2017-DECEMBER 

AMConsulting og DBVision inviterer til juleseminar

Registreringsramme og sammenhængende styring

Moderniseringsstyrelsen har over de seneste år sat en række initiativer i søen under overskrifterne "God økonomistyring" og "Sammenhængende styring i staten". Grundideen er et ønske om, at økonomistyring i staten i højere grad skal tage afsæt i de kerneopgaver, som institutionerne løser, og i de aktiviteter, der ligger bag. Et væsentligt element i dette er en god registreringsramme, hvilket også er en forudsætning for at kunne få det fulde udbytte af Power BI. Vi vil derfor med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens udmeldinger se på, hvad der kendetegner en god registreringsramme.

Power BI

Vi kigger på DBVisions registreringsramme og ser, om vi kan få en smart rapportering ud af det med PowerBI, så det hele tiden er muligt at følge op på projekterne via f.eks. en IPAD, Smartphone eller PC

Arrangementet har fundet sted.

2017-AUGUST

Internt statsligt køb og salg - automatisk ompostering

Efter ønske fra vores kunder har vi udarbejdet et værktøj, der kan ompostere internt statsligt køb og salg til de nye 12xxxx og 17xxxx konti. Dette værktøj og tilhørende vejledning kan frit downloades her på vores hjemmeside. 

I et gå-hjem-møde tirsdag den 22. august gennemgår vi værktøjet, og her får du også mulighed for at anvende værktøjet på dine egne data.

 

Links til materiale vedrørende intern statslig handel:

-  Tjeklister vedrørende de nye regler

​- Værktøj til ompostering af statslig samhandel

Arrangementet har fundet sted.

2017-MARTS

Gå-hjem-møde om de nye regler vedrørende interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser

Moderniseringsstyrelsen har udsendt nye konteringsregler vedrørende interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser, som er gældende fra 1. januar 2017. Har du overblik over reglerne og har du fået dem implementeret i Navision Stat, LDV mv.? Hvis ikke, så afholder vi gå-hjem-møde om de nye regler og deres konsekvenser tirsdag den 7. marts kl. 14:30-16:00 på vores adresse Fensmarkgade 3. Find yderligere information om emnet her.

Arrangementet har fundet sted.

2016-DECEMBER

Nyt samarbejde med moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen har valgt at indgå et samarbejde med AMConsulting, så AMC kommer til at varetage undervisningen på alle Navision Stat-kurserne fra 1. januar 2017.

Find yderligere oplysninger om kurserne og tilmeld dig via

www.modst.dk/kurser/kursusoverblik/kurser-i-navision-stat.

2016-DECEMBER

Juleseminar 2016

Igen i år afholder AMConsulting og DBvision juleseminar, hvor du kan få faglig inspiration, netværke og nyde gløgg og æbleskiver.

Programmet:

Velkomst, let frokost/sandwich og netværk

Faglige indlæg:

  • ”Hvordan får du kickstartet en sammenhængende styring med sager og ressourceplanlægning?” Modeller for en bedre udnyttelse af Navision Stat til jeres økonomistyring. v/MODST & AMConsulting

  • Benthe Heldbjerg fra SIT fortæller om Datavarehus i SIT. Hør om, hvordan det er tilblevet og processen frem mod 1. launch. v/SIT & DBVision

Gløgg, æbleskiver, netværk og/eller

spørg konsulenterne om faglige emner eller 

udfordringer.

AMConsulting | Fensmarkgade 3, DK-2200 København N | 3030 3539 | amc@amconsulting.dk